Startsida
Om oss
Medlemmar
Nyheter
TES riktlinjer
Internationellt
www.tes-in-sweden.se - TES
En länk - kontakt med en annan människa
Startsida

Loopen

är en symbol för det mönster som präglar tillvaron.

Det händer att vi förs nedåt mot våra egna djup, när motgång, besvikelse, misslyckanden eller sorg drabbar oss. Den mänskliga erfarenheten säger oss dock att det vänder längst ner. Livets egen inneboende kraft bär oss vidare. Denna kunskap ger möjligheter...

TES i Sverige har valt loopen som sin symbol.